13. Zakonskih obveza za sportske ribiče

Temeljni propisi:

  • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (N.N. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05.),
  • Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (N.N. 82/05., 139/06.).
  • Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (N.N. 82/05., 139/06.).

ZAKONSKE OBVEZE ZA RIBIČE

Članak zakona

Zakonska obveza Nepoštivanjeobveze  sankcioniranočlankom

Propisana sankcija

23 Ribiči smiju loviti ribe uz upotrebu dopuštenih ribolovnih alatai/ili opremei/ili mamaca. čl.75.st.1.i3.toč.3. 1.500-6.000 kni zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova, alata, opreme i mamaca.

23

U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili zonu na kojima obavljaju ribolovRibič uvijek u ribolovu mora kod sebe imati dozvolu. čl.75.st.1.i3.toč.5. 

čl.78.st.1.i3.toč.1.

1.500-6.000 knI zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova, alata, opreme i mamaca.1.000-3.000 kn
23 Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet čl.75.st.1.i3.toč.6. 1.500-6.000 kn

23

Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofenih primjeraka riba. čl.75.st.1i3.toč.7. 1.500-6.000 kni zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova, alata, opreme i mamaca. 
37 Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu. čl.75.st.1.i3.toč.8. 1.500-6.000 kni zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova, alata, opreme i mamaca.

42

Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im pružiti pomoć u njihovom radu čl.75.st.1.i3.toč.9. 1.500-6.000 kni zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova, alata, opreme i mamaca. 
57 Zabranjeno je loviti u vrijeme lovostaja i loviti ispod minimalno propisane veličine. čl.72.st.1.toč.8.i9. 1.500-6.000 kni zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova, alata, opreme i mamaca.

57

Zabranjeno je loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive i mrtve)kao mamaca.  ( Strane ribe alohtone, su vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj vodi). čl.75.st.1.i3.toč.12. 1.500-6.000 kn
57 Zabranjeno je loviti ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim  na temelju ovoga zakona. čl.75.st.1.i3.toč.13. 1.500-6.000 kn
57 Zabranjeno je loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe. čl.75.st.1.i3.toč.14. 1.500-6.000 kn

 57

Zabranjeno je loviti ribe 100 met. Uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.

 čl.75.st.1.i3.toč.17.

1.500-6.000 kn


66

Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba zadržanim u športskom ribolovu.Najkasnije do 31. siječnja tekuće god. Za ulovljenu ribu u prethodnoj godini. čl.78.st.1.toč.3.

 1.000-3.000 kn

Posljednje dodano

Kontakt

ŠRU OĐENICA

Adresa: Zvonimirov Trg 6, 33000 Virovitica
Tel: 033/722-998
Mob: 0996817699 ili 0922045193
E-mail: sruodjenica@gmail.com